Oranjevereniging Veen Prinses Margriet

Oranjevereniging Veen Prinses Margriet

Oranjevereniging Prinses Margriet

Verlichting 2020

Van vrijdag 24 april tot en met woensdag 6 mei 2020 mag u uw straat weer feestelijk verlichten. We hopen dat er weer veel straten mee zullen doen, en zijn benieuwd hoe creatief jullie zijn! Er zijn tenslotte weer mooie prijzen te verdienen.

Het thema van de verlichting is:

“Daar zit muziek in”

Wanneer uw straat deel wil nemen aan de verlichting, is het wel de bedoeling dat u dit doorgeeft aan de Oranjevereniging. Dit kunt u doen op telefoonnummer 06 54635187 of via oranjeverenigingveen@live.nl

Let op: De jury komt vrijdagavond 24 april de straten bekijken.
Brandveiligheidsvoorschriften Verlichting:
De vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten dient volledig gehandhaafd te blijven. Hiertoe dient een permanent vrije rijloper aanwezig te blijven met een breedte van 3,50 meter en een hoogte van 4,20 meter. De stralen van de bochten in de rijloper moet tenminste voldoen aan de rijcurven van de tankautospuit en hoogwerker. Blusleidingen,brandkranen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen volledig te worden vrijgehouden; Blusleidingen, brandkranen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer zonder het passeren van obstakels bereikbaar te zijn vanaf de rijloper. De toegang of (nood)uitgangen van winkels woningen of andere gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd; Aanwezige (straat)afzettingen dienen in voorkomend geval direct en zonder bijzondere hulpmiddelen verwijderbaar te zijn waardoor aan hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance vrije doorgang kan worden verleend.

Bovenstaande veiligheidsvoorschriften zijn ons opgelegd door: BRANDWEER Midden- en West-Brabant Sector Risicobeheersing

MET DANK AAN

ONZE SPONSOREN

logo-white-outline
logo-white-outline
logo
logo