Oranjevereniging Veen Prinses Margriet

Oranjevereniging Veen Prinses Margriet

Oranjevereniging Prinses Margriet

Vlaggenprotocol

Wanneer mag de vlag uit ?

Wist u dat de Nederlandse vlag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen mag worden, mits aan beide zijden volledig verlicht. En zo zijn er nog veel meer regels over “correct vlaggen”.

De minister-president heeft op 22 december 1980 een vlaginstructie vastgesteld voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen. Voor lokale overheden geldt deze vlaginstructie ook. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.

Wanneer de vlag uitsteken en hoe ?

Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. Een uitzondering geldt bij onbemande openbare gebouwen en in gevallen waarbij de vlag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.

Voor het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De vlag mag de grond niet raken.

 

UV = uitgebreid vlaggen
BV = beperkt vlaggen

 

Datum Naam UV/BV Wimpel Halfstok
19 januari Prinses Margriet (1943)
27 januari Prins Carlos (1970)
31 januari (1 febr.) Prinses Beatrix (1938) BV X
4 februari Prinses Marilène (1970)
18 februari Prinses Christina (1947)
21 maart Claus-Casimir (2004)
22 maart Prins Pieter-Christiaan (1972)
10 april Prins Floris (1975)
10 april Prinses Ariane (2007)
15 april Anna (dochter van Prins Maurits) (2001)
17 april Prins Maurits (1968)
18 april Prinses Annette (1972)
27 (26) april Koningsdag
verjaardag koning Willem-Alexander (1967)
UV X
30 april Prof.mr. Pieter van Vollenhoven (1939)
4 mei v.a. 18:00 u. Dodenherdenking UV X
5 mei Bevrijdingsdag UV
14 mei Isabella (dochter van prins Bernhard jr.)
17 (18) mei Koningin Máxima (1971) BV X
25 mei Prinses Laurentien (1966)
8 juni Eloise (dochter van prins Constantijn) (2002)
23 juni Prinses Maria Carolina (1974)
26 juni Prinses Alexia (2005)
29 juni Nationale Veteranendag *
5 augustus Prinses Irene (1939)
15 (16) augustus Formeel einde Tweede Wereldoorlog UV
3e dinsdag sept. Prinsjesdag (alleen in Den Haag) UV
8 oktober Juliana Guillermo (1981)
11 oktober Prins Constantijn (1969)
13 oktober Prins Jaime Bernardo (1972)
13 oktober Prinses Margarita (1972)
7 (8) december Prinses Catharina-Amalia (2003) BV X
15 (16) december Koninkrijksdag BV
25 december Prins Bernhard jr. (1969)

 

Nationale dodenherdenking

Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehesen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

Samen met andere vlaggen

Wanneer de Nederlandse vlag gehesen wordt samen met andere vlaggen, dient de Nederlands vlag een ereplaats in te nemen. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien.

Vlaggen bij andere gelegenheden

Ook voor andere doeleinden mag de vlag gehesen worden. Bijvoorbeeld bij het behalen van een schooldiploma of het vieren van een jubileum. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden binnen de Koninklijke familie kan er een speciale regeling afgekondigd worden.

Uitgebreid of beperkt vlaggen ?

Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen “uitgebreid vlaggen” en “beperkt vlaggen”. Bij uitgebreid vlaggen (UV) wordt de vlag uitgestoken op alle rijksgebouwen. Bij beperkt vlaggen (BV) alleen op hoofdgebouwen van ministeries, beide Kamers van de Staten-Generaal, Raad van State, het Kabinet van HM de Koningin en de Hoge Raad.

Officiële vlaggendagen

Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen. Als de dag op een zondag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.

Opvouwen van de vlag

De juist wijze voor het opvouwen van de vlag is: de vlag wordt langs de banen in drieën gevouwen, zodat alleen de rode en de blauwe baan zichtbaar blijven. Dit witte baan is tussen de blauwe en rode baan verscholen. Vervolgens wordt de vlag haaks op de vorige vouwen dubbelgevouwen, met de blauwe baan naar buiten. Dit wordt nogmaals herhaald.

MET DANK AAN

ONZE SPONSOREN